Heel het weekend is het Artcafé open.

Je bent er altijd welkom voor een kopje of een glas

tussen de tentoongestelde werken van Benny Wi.